Suprasorb® X + PHMB (Антимикробна HydroBalance преврска за рани)

Производител:
Lohmann & Rauscher
Категорија:

 Претставува антимикробна преврска за рани со слаб до среден степен на ексудат кај кои постои ризик од инфекција или се инфицирани. За разлика од Suprasorb® X, Suprasorb® X + PHMB содржи докажан антимикробен агенс 0,3% полихексаметилен бигванид (PHMB). PHMB остварува широк антимикробен спектар на дејство, ефективно уништувајќи ги микро-организмите како бактерии, фунги.

Се препорачува како примарна преврска во случај на инфицирање на раната.