Suprasorb® C (Преврска за рани со колаген )

Производител:
Lohmann & Rauscher
Категорија:

Suprasorb®C е природен, абсорблив сунѓер со колаген кој активно го забрзува заздравувањето.  

Suprasorb®C формира гел кога ќе дојде во контакт со ексудатот од раната, брзо и ефикасно абсорбирајќи ги факторите кои го инхибираат заздравувањето на раната, како протеази и цитокини, а ги штитат факторите на раст кои промовираат заздравување на раната. Ова ја стимулира миграцијата на фибробласти за формирање на гранулациското ткиво и промовира регенерација на епидермалните клетки.