LifeSpan® ВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ

Производител:
LeMaitre
Категорија:

 LifeSpan® васкуларните графтови за васкуларни реконструкции и атрио-вентрикуларни пристапи се користат во клиничката пракса повеќе од 15 години.

LifeSpan® графтови за периферни васкуларни процедури: Нудејќи регуларни опции за реконструкции, надворешната спирална поддршка може да биде отстранета, притоа нудејќи брзо формирање на анастомозите на крвниот сад. 

LifeSpan® графтови за АВ пристап: Централните спирални графтови се препорачуваат за процедури кои бараат зголемена резистентност на грчење и компресија.

 
Клучни бенефити:

·         Периферен и атрио-вентрикуларен пристап

·         Повеќе од 15 години во клиничка пракса

·         Висока јакост на прскање

·         Кодирано пакување во боја