Vliwasorb® - суперапсорбентна преврсска за рани со висока апсорпција и врзувачки капацитети

Производител:
Lohmann & Rauscher
Категорија:

 Области на апликација

Ø Рани со висок степен на ексудат

Ø Површни рани кои се во фаза на ексудација, на пример: улцери од различно потело или изгореници од втор степен.

Својства

Ø Многу висок капацитет за апсорпција и задржување на ексудатот од раната

Ø Апсорбирачка нега со суперапсорбирачки полимери, кои апсорбираат и до 20 пати од нивната тежина.

Ø Заштедува време и пари бидејќи се потребни мал број на промени на преврските

Ø Атрактивен за пациентите

-          Тенок

-          Флексибилен

Ø Го намалува ризикот од инфекција со апсорбирање и врзување на патогените во преврската.

 

Ø ПРи лечење на постоперативна рана

Ø Рани за лапаротомија

Ø Фистули