Vliwasorb® adhesive - адхезивна суперабсорбентна преврска

Производител:
Lohmann & Rauscher
Категорија:

 Овој тип на преврска е дизајниран за да се користи во сите ситуации каде е потребна брза и лесна апликација на преврска.

 Предности:
§ Оптимална нега, особено на областите на телото кои тешко се третираат:

-          Брза и лесна за употреба

-          Не е потребна дополнителна ретенција

-          Еластична, приспособлива на кожата мембрана

§ Подобар квалитет на живот благодарејќи на одличниот менаџмент на ексудатот

-          Висока моќ на сукција

-          Апсорпција на ексцесивен ексудат

 

§ Капацитет за висока апсорпција и ретенција

-          Го намалува ризикот од инфекција со апсорбирање и врзување на патогените во преврската.