Sentinex униформи за еднократна употреба - највисок стандард од аспект на безбедност и хигиена

Производител:
Lohmann & Rauscher
Категорија:

 

БЕЗБЕДНОСТ

∙ ефикасна патогена бариера...
∙ постојан квалитет на материјалот во секое време
∙ исто така наменет е и за корисници кои страдаат од алергии

ХИГИЕНА

∙ редуциран ризик од инфекции
∙ значајно помал ризик од контаминација во споредба со конвеционалните памучни ткаенини
∙ чист сет секој ден без траги од претходната употреба


УДОБНОСТ

∙ не го ограничуваат движењето
∙ многу удобни

 

Униформите може да се користат за различни потреби во секодневниот живот.