MOTOmed letto2

Производител:
Reck
Категорија:
Физикална терапија

 За рана мобилизација во интензивна нега

Пацинтите може да го користатMOTOmed letto2 за да ги вежбаат долните екстремитети во пасивен, мотор асистиран и во активен модул, во болнички кревет или во тераписки стол. MOTOmed letto2 обезбедува добра терапија за мобилизирање на лежечките пациенти. Нозете на пациентите имаат безбедна положба. Исто така може ефективно да се примени за пациенти на дијализа и кај пациенти со домашна нега во лежечка положба. Motomedletto 2 e лесен за транспорт и лесно се адаптира на кревети и тераписки столчиња. Фиксирањето на земја овозможува пријатно и брзо позиционирање. Свиткувањето на коленото е оптимално прилагодливо со прилагодување на флексијата на коленото.