КАРОТИДНИ ШАНТОВИ

Производител:
LeMaitre
Категорија:

Каротидните шантови се индицирани за употреба во каротидната ендартеректомија како привремена цевка која ќе овозможи проток на крвта помеѓу внатрешните каротидни артерии. 

Шантовите се направени од флексибилен материјал кој е отпорен на грчење и е боја-кодиран за лесна идентификација.