Катетри за емболектомија

Производител:
LeMaitre
Категорија:

 ЕМБОЛЕКТОМИЈА

  

Емболусот претставува интраваскуларна маса, која е откачена од интимата на крвниот сад и е носена од крвната циркулација. Дистално од местото на настанување, емболусот го запушува крвниот сад и предизвикува васкуларна оклузија (прекин на крвоснабдувањето на ткивата) и последична исхемија и некроза.

При една таква акутна состојба во периферната циркулација потребна е ургентна интервенција т.н. емболектомија за да се спаси екстремитетот

 

Катетри за емболектомија

 

-Катетрите се индицирани за остранување на артериските емболуси и тромби.

Овие катетри се јаки и имаат способност да издржат значителна сила пред балонот да се ослободи од катетерот. Балоните се резистентни на пукање.

Достапни се два вида на катетри: LeMaitre балон катетри со природен латекс и NovaSil®   силиконски балон катетер.

-За еднократна употреба.