Обука

На барање на корисниците  организираме обуки и работилници за употреба на медицински помагала кои ги застапуваме како:

- ехокардиографија

- нега на рани

- работа со машина за автотрансфузија

Работилниците ги води професионален обучен тим на медицински персонал од ПЗУ Жан Митрев