NOVO KLINIK

 Novo Klinik е Германска компанија со која соработуваме и сме нејзини дистрибутери.

Повеќе информации за производителот на следниот линк: 
http://novo-med.de/index.php
Оваа компанија нуди широк на асортиман на медицински фиксатори и перничиња.
Портфолиото на продукти е поделено во три главни групи:
1. Трахеотомија / Ларингектомија – Фиксатори и додатоци
 • BePa-Clip®
 • BePa-KidsClip®
 • Duo-Clip
 • Duo-KidsClip
 • Trachea-Fix
 • Sim-Plex
 • Novo-Pad
 • Novo-KidsPad
2. Вентилација – Фиксатори и додатоци
 • TuBo-Clip
 • TuBo-Clip S
 • TuBo-Fix
 • TuBo-Gri
 • TuBo-Guar
 • TuBo-Guard Set
 • TuBo-Lock Set
 • TuBo-Cuff Monitor
 • Novo-Cut 
3. Заштитни инструменти
За подетални информациии за секој производ пoединечно, кликнете на следниот линк: http://novo-med-group.com/produkte.php

Производи од производителот