LESSA

 

 
Компанијата ЛЕСА Папелес Регистралес, С.А.е основана во 1984 година и од 2014 година вклучена во корпорацијата АБ Медика груп С.А. Производите ЛЕСА се присутни насекаде низ Европа и претставуваат референца во производството на медицински документи за снимање, нудејќи повеќе од 900 различни модели за медицински единици на широка мрежа на дистрибутери и крајни клиенти. Исто така, се вршат специјални продукции, прилагодени на спецификациите што ги бара клиентот и ја применуваат потребната техника и контроли за квалитет

Производи од производителот