PHILIPS

Филафарм е застапник на медицинската програма на Philips.


www.philips.co.uk/healthcare

Philips, како светски лидер на полето на медицинска опрема со своето широко портфолио на производи може да предложи решенија за различни потреби од медицинската област. Со особен акент на квалитетот на производот, производите на Philips покриваат потреби од високи клинички и истражувачки центри до примарни медицински установи. 
Следејки го трендот за нудење на решение а не само производ Филафарм обезбедува целосна пост-продажна поддршка на крајните корисници, во смисла на апликативна и сервисна подршка.     

Линк до Сервис


Производи од производителот