Емилија Костоска

Управител

Јелена Доневска

Регистрација и легислатива

Зоран Кочоски

Фармацевтски техничар

Методиј Бундалески

Сервисен Инженер

Јани Беака

Сервисен Инженер

Николина Мишева

Советник за продажба

Мартин Велевски

Магационер

Мартин Мицевски

Транспорт и логистика

Search this website