На барање на корисниците  организираме обуки и работилници за употреба на медицински помагала кои ги застапуваме како:

– ехокардиографија

– нега на рани

– работа со машина за автотрансфузија

Работилниците ги води професионален обучен тим на медицински персонал од ПЗУ Жан Митрев

Search this website