Неонатален васкуларен пристап

Фила-Фарм организира работилница во периодот од 09-11 Април во три сесии за Неонатален васкуларен пристап, во соработка со компанијата Vygon (www.vygon.com).

На следниот линк можете да ги најдете сите едукативни брошури од работилницата.

На следниот линк можете да ги најдете брошурите и видео презентациите од работилницата. 

Search this website