Неонатален васкуларен пристап

Фила-Фарм организира работилница во периодот од 09-11 Април во три сесии за Неонатален васкуларен пристап, во соработка со компанијата Vygon (www.vygon.com). На следниот линк можете да ги најдете сите...

Search this website