Eдукативен семинар за кинезиотејпинг

 Фила-Фарм во соработка со Македонското физиотерапевтско здружение организира едукативен семинар за кинезиотејпинг со специјален гостин Г-дин Кензо Касе како предавач на семинарот. 

Search this website